Pages

Monday, 1 December 2014
Bagaimanakah stress mempengaruhi seseorang pelajar?


Stress atau tekanan akan memberi kesan fisiologi, pslkologi dan fizikal kepada individu.

Kesan positif

·         Tekanan di paras sederhana boleh meningkatkan keupayaan individu dalam perlaksanaan tugasnya untuk menghasilkan pencapaian yang cemerlang.Seterusnya,juga boleh meningkatkan tahap kesedaran, kewaspadaan dan pencapaian seseorang.
·          
·         Tekanan boleh menjadi satu aspek pembelajaran yang positif sekiranya pelajar menganggap tekanan sebagai satu cabaran yang boleh mempamerkan peningkatan kapasiti untuk belajar


Kesan Negatif


·       1. Kesan-kesan fisiologi seperti pemafasan menjadi laju, sesak nafas, berpeluh dan kekejangan  pada otot-otot. Selain itu, kesan-kesan psikologi adalah seperti ketidakupayaan untuk berfikir dengan baik,keluh kesah dan perasaan tidak menentu . kesan-kesan fizikal seperti penyakit-penyakit darah tinggi, sakit kepala, migrain,lelah dan sakit  jantung.
·      2. Merendahkan motivasi seseorang untuk mencapai sesuatu yang baik seperti dalam pencapaian akademik
·         Tekanan di paras yang tinggi boleh memberi kesan yang buruk terhadap individu.Contohnya, di peringkat persekolahan, apabila pelajar tidak berupaya untuk mengurus tekanan atau stress yang dialaminya, pelajar tersebut akan mengalami kelesuan fizikal, psikologikal atau emosi akibat dari terdedah kepada tekanan yang  berterusan.
·         3. Penurunan pencapaian akibat dari tekanan boleh juga dikaitkan ke atas proses kognitif individu seperti pelajar mempunyai kesukaran untuk memberi tumpuan atau tumpuan mudah terganggu semasa belajar , daya ingatan terganggu ,kadar tindak-balas menurun, keupayaan pelajar untuk merancang dan mengurus sesuatu juga menurun. 
·         kerap berlaku kekeliruan dan kecelaruan fikiran. Hal ini telah menyebabkan mereka meningkatkan kadar membuat kesilapan dan keputusan.
·        4.Masalah kesihatan. contohnya, stres akan menyebabkan kita bernafas dengan lebih cepat dan menyebabkan masalah pernafasan tidak terkawal (rapid breathing) atau dikenali sebagai hyperventilation yang boleh menyebabkan serangan panik (panic attack)


(http://6r4-pa.blogspot.com/2012/08/stres-dalam-kalangan-pelajar-by-lum-ka.html. 02 November 2014)

No comments:

Post a Comment